Splošni pogoji

Spletno mesto Kmetujem.si je posrednik med kupci in prodajalci. Namenjeno je javni objavi malih oglasov ter s tem povezanih storitev.

Spletno mesto Kmetujem.si se nanaša na domeno www.kmetujem.si in vse njene pod domene.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na naslovu www.kmetujem.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine portala Kmetujem.si ter s pravicami intelektualne lastnine drugih pravnih subjektov, ki so preko svojih vsebin vključene v spletno stran www.kmetujem.si.

Pogoj za uporabo spletnega mesta Kmetujem.si je spoštovanje in soglašanje z navedenimi pravili. Ta določajo način uporabe spletne strani ter obveznosti in pravice uporabnika in lastnika predmetnega spletnega mesta.


Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do vsebin portala Kmetujem.si, jih pregleduje ali uporablja na kakršen koli način. Uporabnik je lahko registriran ali neregistriran.

Uporabnik spletne strani Kmetujem.si in povezanih storitev je zasebni uporabnik in poslovni uporabnik.

Zasebni uporabnik je fizična in pravna oseba, ki portal uporabljajo izključno za lastno (nepridobitno) rabo.

Poslovni uporabnik je fizična in pravna oseba, ki portal uporablja za opravljanje registrirane, poslovne dejavnosti.


Uporaba portala Kmetujem.si je brezplačna za zasebnega uporabnika. Poslovni uporabnik je po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.36/26.4.2000) dolžan posredovati lastniku portala veljavno listino, ki izkazuje registrirano pridobitno dejavnost. Lastnik portala lahko obstoj registrirane dejavnosti poslovnega uporabnika preveri na uradno dostopnih mestih.

Uporaba spletne strani www.kmetujem.si in povezanih storitev, je za poslovnega uporabnika plačljiva glede na veljavni cenik, ki ga poslovni uporabnik prejme ob informativno oddanem zanimanju za oglaševanje preko prijavnega obrazca na portalu Kmetujem.si ali na info@kmetujem.si.

Poslovni uporabnik se zavezuje, da se za pridobitno dejavnost ter oglaševanje in objavljanje na Kmetujem.si, registrira preko obrazca kot »trgovec«. V nasprotnem primeru, da poslovni uporabnik spletno stran ali storitve na Kmetujem.si uporablja pod pretvezo, da gre za zasebnega uporabnika, mu lahko lastnik portala Kmetujem.si začasno ali trajno prepreči uporabo storitev na portalu.

Poslovni uporabniki imajo v času veljavnega naročniškega razmerja pravico uporabljati vsebino, ki prikazuje oglase trgovca (svoje oglase) s prikazom in uporabo na podstraneh svoje spletne strani ali v obliki tiskanega izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja, ni pa dovoljeno teh podatkov (primer: seznam oglasov trgovca na spletni strani www.kmetujem.si) uporabiti kot vir podatkov za objavo v drugih medijih.

Uporabnik odda oglas preko gumba »Objavi« na spletni strani www.kmetujem.si. Za zasebnega uporabnika predhodna registracija ni obvezna, je pa priporočljiva in nudi še boljšo funkcionalnost portala. Za poslovnega uporabnika je registracija obvezna. Opravi se preko enostavnega registracijskega obrazca. Vpis oglasa se opravi v naprej pripravljeni obrazec na portalu, v katerega uporabnik vnese zahtevane podatke. Po vpisu oglasa, mora za dokončanje postopka objave oglasa, le tega aktivirati preko povezave, ki mu je takoj po vpisu posredovana na izbran elektronski naslov. Za vsakršno samostojno kasnejše spreminjanje bistvenih elementov vsebine oglasa, je uporabniku potrebno shraniti sporočilo s podatki o oglasu, ki mu je bilo posredovano na elektronski naslov po vpisu oglasa. Za preklic objave oglasa, uporabnik to pisno zahteva pri lastniku portala, na elektronski naslov info@kmetujem.si.

Uporabnik, ki objavi mali oglas, je seznanjen in soglaša, da bo vsebina njegovega oglasa, oddanega na www.kmetujem.si, vidna vsem obiskovalcem portala Kmetujem.si, ne glede na način dostopa do njega.

Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov, odgovarja izključno uporabnik, oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.

Uporabnik z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo in urejanjem celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.

Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri nakupu in prodaji živali in rastlin prosto živečih je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov in mednarodnih predpisov (Konvencija CITES in druge), ki urejajo področje trgovine, gojitve, obveznosti označevanja in obveščanja o pridobitvi živali ter dovoljenja za odvzemanje živali in rastlin zavarovanih in ogroženih prosto živečih vrst iz narave. Več informacij dobite na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Vse informacije, gradiva in podatki na www.kmetujem.si so informativne narave. Portal Kmetujem.si se bo trudil za optimalno delovanje portala, vendar ne prevzema odgovornosti za nemoteno uporabo portala. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Lastnik portala, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri razvoju platforme, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, gradiv ter oglasov na www.kmetujem.si. Lastnik portala Kmetujem.si tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe računalniške opreme ter naprav, s katerimi se dostopa do vsebin. Prav tako ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe portala ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.kmetujem.si.

Portal Kmetujem.si ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov in podatkov, ki jih vpisujejo zasebni in poslovni uporabniki. Vsak dogovor o nakupno-prodajni odločitvi med prodajalcem in kupcem o predmetu prodaje ali storitvi, objavljeni na Kmetujem.si, je dogovor zgolj med prodajalcem in kupcem (zasebnim in poslovnim uporabnikom) in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter portalom Kmetujem.si.

Portal Kmetujem.si, se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Portal Kmetujem.si si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred objavo, zavrnitve objave, izbrisa ali blokade objave (celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa), spremembe objave, v kolikor je ta neprimerna, vsebinsko sporna, zavajajoča ali kakorkoli neprimerna za objavo.

Portal Kmetujem.si, lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Portal Kmetujem.si ne more biti odgovoren za kakršnekoli morebitne poškodbe pri uporabi predmetov prodaje ali storitev, objavljenih na portalu. Prav tako portal Kmetujem.si, ne more biti odgovoren za morebitno spreminjanje terminov dogodkov, objavljenih na portalu.

Lastnik in uporabnik portala Kmetujem.si, si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno.

Pravno obvestilo stopi v veljavo dne 27.01.2021 in velja do preklica oz. sprememb. Za vse dodatne informacije smo na voljo na info@kmetujem.si. Lep pozdrav.

Ta stran uporablja piškotke.

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani soglašate z uporabo piškotkov. Izvedi več

Izberi piškotke